Kadra
mgr Anna Wierzchoń

Kierownik Poradni, pedagog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta CANDIS. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami używającymi substancjo psychoaktywnych. Posiada certyfikat Ministra Zdrowia uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, certyfikat SPP do prowadzenia profilaktyki uzależnień, certyfikat prowadzenia grup dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. Ukończyła szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach szkolenie z wczesnej Interwencji Kryzysowej, Pracy z rodzina osoby uzależnionej. Pracowała jako wychowawca w ośrodkach rehabilitacyjnych Stowarzyszenia Monar w Gaudynkach i Babigoszczy. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz zajmuje się profilaktyką uzależnień w środowisku szkolnym.

mgr Agnieszka Michalska Z wykształcenia socjolog, specjalista terapii uzależnień. W Poradni MONAR pracuje od 2000 roku. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej. Jest koordynatorem programu wczesnej interwencji terapeutycznej pod nazwą "Antyramy". Lubi muzykę, podróże, literaturę, żeglarstwo.
Mgr Sylwester Świercz specjalista terapii uzależnień , 2001–2005 Krakowska Szkoła Psychoterapii-Psychoanalitycznej, Studium psychologicznego treningu grupowego i psychoedukacji: I i II stopień,Terapia i Psychoedukacja-Prywatna działalność w zakresie terapii uzależnień, profilaktyki i psychoedukacjina rzecz m.in.: PCPR Punkt Interwencji Kryzysowej w Gryficach, Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, szkolenie z Wczesnej Interwencji Kryzysowej, warsztat “Praca z rodziną zmarginalizowaną”, własna psychoterapia psychoanalityczna od I 2007 do VII 2012, „Praktyk treningu zastępowania agresji ART .”, terapeuta candis
Mgr Marek Kula

psycholog, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, terapeuta środowiskowy w Stowarzyszeniu Monar Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej Pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police, społeczny kurator rodzinny

Mgr Natalia Łukjańska pedagog resocjalizacji. Odbywała staż w Areszcie Śledczym, terapeuta środowiskowy w Stowarzyszeniu Monar-Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Szczecinie, praca w wolontariacie w MOW dla dziewcząt i w TPD- wychowawca, organizowała zloty militarne w Stargardzie.

 

Monar Stargard